ASSOCIACIÓ
PER A LA DIFUSIÓ
DEL FLAMENCO
A CATALUNYA